návrhy zahrad

Návrhy zahrad - projektujeme a realizujeme

- návrhy , projektování a realizaci soukromých zahrad
- návrhy , projektování a realizaci veřejné zeleně a areálů
- návrhy a realizaci okrasných a koupacích jezírek
- projekty a realizaci všech zahradních staveb
- projekty a realizaci závlahového systému Rain Bird

návrhy a realizace zahrad

V současné době se firma Atelier Schlitz s.r.o. soustředí pouze na návrhy a projektování zahrad.
Realizace zahrad byla z kapacitních a důvodů přerušena.

Firma Atelier Schlitz se již od roku 1998 zabývá zahradní architekturou,
zahradním designem a krajinnou tvorbou.

Cílem firmy je vytvářet originální a nezaměnitelné zahrady.

Velký důraz na originalitu a kvalitu klademe již při zpracování návrhu zahrady. Zahradu projektujeme tak, aby vyhovovala vašemu životnímu stylu a poskytla vám potěšení v každém ročním období. U náročných zahrad projektujeme veškeré stavby a zajišťujeme potřebná stavební povolení.

Do konce roku 2016 naše firma prováděla i všechny realizační práce na zahradách, aby nedošlo ke ztrátám myšlenky navržené zahrady. Naše firma profesionálně realizovala zahrady na klíč.

Specializovala se na realizace zahrad s uplatněním vodních a kamenných prvků i většího rozsahu, jako jsou jezera , rybníčky, okrasná a koupací přírodní jezírka, náročné kamenické a kamenosochařské projekty. V posledních letech se především specializovala i na střešní zahrady a obytné terasy.
Realizace zahrad byla z kapacitních a důvodů přerušena.

U námi navržených zahrad je po dohodě možné provádět i pravidelnou údržbu.REALIZACE ZAHRAD, ZAHRADY NA KLÍČ

Návrhy a realizace zahrad na klíč. Co všechno projektujeme a realizujeme: 
- veškeré zednické práce (zídky, ploty, drobné přístavby)
- veškeré betonářské práce (základy, ploty ze ztraceného bednění)
- kamenické práce (dlažby, parapety, sloupy, zídky, okrasné kameny, kamenné přepady ad.)
- automatická závlaha (instalace i servis)
- práce se dřevem (pergoly, brány ploty, dřevěné podlahy)
- stavby okrasných a koupacích jezírek (izolace a technologie jezírka -čerpadla, filtrace, trysky ad.)
- elektroinstalace (závlaha, zahradní osvětlení, pojezdové brány)
- veškeré rozvody vody v zahradě (závlaha, přídavné kohouty, letní kuchyně)
- drenáže zahrady a jímání okapové vody (retenční jímky)
- oplocení (kompletní dodávka oplocení včetně pojezdových bran)
- kovářské a zámečnické, atypické kovové konstrukce (kovové pergoly, venkovní nádoby) 
- hrubá úprava pozemku (veškeré zemní práce)
- jemné modelace terénu
- výsadba rostlin (stromy, keře, trvalky, vodní rostliny, cibuloviny, pnoucí rostliny)
- výsadba vzrostlých stromů 
- zakládání trávníků (doporučujeme výsevem)NÁVRH ZAHRADY, PROJEKT ZAHRADY, STUDIE ZAHRADY

Jak to probíhá? 
Projekt, studie, návrh... to, co je nejdůležitější, je dobrý nápad. Vždy hledáme originální řešení Vaší zahrady. Chcete jedinečnou zahradu? I Vy pro to musíte však něco udělat!
Nestačí si zahradu jenom objednat.
Vážný zájemce většinou navštíví naše architektonické studio, vezme s sebou každého, kdo v budoucí zahradě bude žít a přinese, co sám pokládá za nutné. Vhodné je mít k dispozici plán pozemku, domu, obrázky oblíbených rostlin, detailů a scenérií, a svoji představu, co od zahrady očekává.
Ostatní je na nás. Budeme Vám klást otázky tak, že projdeme vše, co s projektováním zahrady souvisí. Ukážeme Vám na některém z mnoha našich projektů, jakým způsobem může být Váš projekt zpracován.
Ze společné diskuze vznikne zadání projektu a dle jeho rozsahu Vám zpracujeme a zašleme návrh ceny projektu.
Po odsouhlasení zadání a ceny projektu provedeme zaměření zahrady a všech objektů a budov. Nechybí ani často podceňované přesné výškové zaměření. Zjistíme stav půdy, vláhové poměry, zdroje vody, přípojky a vše fotograficky zdokumentujeme.
Na nás teď je vcítit se do Vašich představ a hlavně překvapit dobrým nápadem a funkčním řešením.
Následuje první schůzka nad základní koncepcí projektu zahrady. Zde se dozvíte vše o možnostech Vašeho pozemku a Vaše zadání se promítne v konkrétním návrhu. Vše podstatné už bude na svém místě. Pro první konzultaci již máme připraven 3D model návrhu (http://www.youtube.com/watch?v=wsucttVPg9Y), který odhalí všechny prostorové souvislosti. Tato první studie je nejdůležitější!

„Dobrý projekt zahrady se pozná tak, že se zahrada „vyloupne" sama. Ona tam už je, a vy se na ní přijdete podívat. Objevujeme to nejlepší, co už na Vaší zahradě vždycky bylo."
Výsledkem první schůzky je diskuze, jak zahrada a vše v ní bude vypadat a zejména pak, jak bude fungovat. Potřebné se dále upravuje.
Účelem dalšího stupně konzultací je probrat navržený osazovací plán, tedy výběr rostlin. Vysvětlíme záměr projektu, hru barev, textury rostlin, sezónní efekty, krycí efekty, dary zahradních plodů atd. Pokud si budete přát, vše Vám ukážeme, popíšeme. Po odsouhlasení a případných úpravách dokončíme celý projekt dle zadání v podobě, jakou si zvolíte.


Vše, co navrhneme, jsme schopni i sami realizovat.

Rozsah studie je vždy individuální, obvykle však zahrnuje tyto části:
Průvodní zpráva
Výkres koncepce zahrady
Osazovací plány
Seznam rostlin s jejich sezónními efekty
3D vizualizace zahrady (http://www.youtube.com/watch?v=BnEqAJrw3sI)
Návrh osvětlení zahrady a typizace osvětlovacích těles (http://www.youtube.com/watch?v=u3bsH_hsa1Y)
Výkres automatické závlahy
Rozpočet stavebních prací a rozpočet zahradnických prací
Dále případně výkres drobné zahradní stavby, výkresy pro stavební povolení atp. 
V případě realizace zahrady naší firmou odečítáme z ceny realizace cenu za prováděcí projekt. Týká se to zejména stavebních a konstrukčních prvků.

návrhy a realizace zahrad
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, ZAHRADNÍ ARCHITEKT

Bohužel v oboru zahradní architektury stále přetrvává názor, že zahradě rozumí trochu každý a na rozdíl od stavební architektury nevyžaduje tak velké profesní znalosti a lze tak postupovat formou pokusů a omylů a bezpečného experimentu. Zahradní a krajinný architekt byla v historii vážená profese a v dobách největší slávy tohoto oboru často investovala šlechta do zahrad a parků násobně více, než do svých sídel. Zahrada je dílo složené z mnoho disciplín, jako jsou výtvarné umění, stavební architektura, sochařství, zahradnictví, vyžaduje dílčí znalosti klimatologie, geologie, práce s vodou atp. Správný zahradní architekt má tyto profesní znalosti nabyté studiem a měly by být podpořeny a potvrzeny letitou praxí. Zahradnické služby, které nabízí nespočet zahradnických firem, mohou disponovat pouze jednou z mnoho složek, které by měl zahradní architekt ovládat. Rychlokurzy zahradní architektury tyto znalosti nenahradí a legislativa je přímo nevyžaduje. Kvalitní projekční i realizační práci prokáží reference. Zde je naše Galerie zahrad (http://www.flickr.com/photos/atelier_schlitz/), a portfolio (http://www.schlitz.cz/) kde si o naší práci vytvoříte jasnou představu.MODERNÍ ZAHRADA, OKRASNÁ ZAHRADA, STYLOVÁ ZAHRADA, LUXUSNÍ ZAHRADA

Je mnoho typů a stylů zahrad, jakákoliv kategorizace je však vždy schematizující. Soukromá zahrada by měla odrážet osobní názor a vnitřní přesvědčení svého majitele či obyvatele, jeho vkus a estetický názor. Měla by také, pokud tomu nasvědčuje kontext místa, harmonizovat s okolním prostředím a vytvářet svébytný celek s okolní architekturou. Zahrada může být také chápána jako samostatné umělecké dílo. Přístupů je mnoho a hledat ryzí originál není jednoduché. Platí však osvědčené pravidlo, které je základem ke kvalitnímu návrhu:
„V zahradě musí mít vše svůj smysl, nic by nemělo být samoúčelnou dekorací."
Styl zahrady tak přirozeně vzniká součinností představ majitele a zkušeností a profesní odborností zahradního architekta. Více inspiračních zdrojů ukazuje fotogalerie zahrad (http://www.fotogaleriezahrad.cz/)MALÁ NEBO VELKÁ ZAHRADA, NÁVRHY MALÝCH ZAHRAD, MALÉ MODERNÍ ZAHRADY

Není pravdou, že malý zahradní pozemek znamená nefunkční či neplnohodnotnou zahradu. Malé zahradní pozemky mají svá specifika a limity, ale mají řadu předností, kterými bývá obvykle těsné propojení s interiérem domu, možnost vyřešit veškeré technické detaily, architektonické návaznosti na dům ad. Vznikají tak často velmi komfortní, pohodlné, detailně vyřešené zahrady, které reálně rozšíří interiér domu. Malé zahrady však často vyžadují velmi sofistikovaná a přesná řešení, neboť je nutno řešit konstrukční návaznosti, rozložení světla a stínu tak, aby nedocházelo k stínění interiéru, řešení výhledů a pohledových clon, zahrady jsou často v husté zástavbě a v neposlední řadě je nutná komunikace se sousedy a stavebními úřady, neboť je často nutné stavět až na hranici pozemku. Příklady řešení různě velkých zahrad ukazuje naše portfolio http://www.schlitz.cz/

 

 

návrhy a realizace zahradVEŘEJNÁ ZELEŇ, VEŘEJNÉ ZAHRADY, ZELEŇ AREÁLŮ

Naše firma projektuje návrhy zahrad a navrhuje i veřejnou zeleň a zeleň areálů.

Zde jsou naše reference:
Art hotel Praha - studie vnitřního traktu a galerie (konferenční centrum)
Obchodní a zábavní centrum Čestlice - Aquapark, studie venkovních úprav
Lázně Všeň - Aquapark - Wellness centrum
Opatov I. - administrativní budovy
Opatov II. - administrativní budovy
Belárie Modřany - park Nestlé, areálová infrastruktura, areál administrativních budov
Přírodní koupaliště Praha - Radotín - konverze brownfield na přírodně čištěné veřejné koupaliště
Místo u řeky - klidová zóna na nábřeží v Praze Radotíně
- většinou se jedná o studie, dokumentace umístění stavby, projektová dokumentace pro ÚR a SP,
dokumentace před dokončením sloučené ÚR a SP
- prováděcí projekty a dokumentace pro výběr dodavatele
Příklad zajímavé realizace ve veřejném prostoru ukazuje galerie veřejné zahrady http://www.astonet.cz/verejne-zahrady-opatov-406.html

 

 

návrhy a realizace zahrad


KOUPACÍ JEZÍRKA, OKRASNÁ JEZÍRKA, DROBNÉ VODNÍ PRVKY, VODA V ZAHRADĚ, NÁVRHY ZAHRAD

Stavby okrasných a koupacích zahradních jezírek provádíme více jak 15 let. Jsme jedni z prvních průkopníků tohoto oboru u nás, který jen zdánlivě vypadá jednoduše, vyžaduje však jak značnou profesionalitu, tak velkou zkušenost. Za poslední roky jsme postavili více jak 50 zahradních jezírek, jezer, rybníčků i rybníků. Voda v našich zahradách bývá dominantním prvkem. Realizovali jsme potůčky, malé tůňky, střešní jezírka a mnoho drobných vodních prvků i velkých vodopádů.KOUPACÍ JEZÍRKO NEBO BAZÉN?

V našich podmínkách se koupací jezírko stává jednoznačným vítězem a budoucím trendem.
Jeho celoroční estetická hodnota na zahradě je nesrovnatelná. Provozní ekonomická náročnost zanedbatelná oproti klasickému bazénu. Voda prostá chemikálií a plná života je pro děti zajímavější a přitažlivější. V zimě se nám zahradní jezírko změní na kluziště, není nutné jej na zimu vypouštět. Voda v jezírku zůstává celé roky. Čistící schopnost kořenů vodních rostlin, planktonu a bakterií v kombinaci s mechanickými či biomechanickými filtry udrží vodu v čistém stavu.
Příklad za všechny: našemu zákazníkovi, který má venkovní krytý bazén jsme realizovali zahradní jezero. Zadání bylo vybudovat jezírko okrasné. Když se majitel nechtěl dát přesvědčit, aby si udělal koupací, provedli jsme přesto drobné úpravy tak, aby se jako koupací dalo případně využívat. Náš pokus se vydařil, už za nedlouho se v koupacím jezeru koupalo celé příbuzenstvo. Není prostě nad koupání v přírodě ve voňavé vodě.
V současné době jsme začali provádět i údržby jiných jezírek, které jsme nevytvořili my. Důvod je jednoduchý. Naše jezírka už nepotřebují velkou údržbu. Vlastníme jedno z nejvýkonnějších zařízení na luxování přírodních jezírek a stroj zahálí.
Špatné zkušenosti se zadáváním řemesel a subdodávky nás vedli k tomu, že jsme vytvořili realizační tým a vše si realizujeme sami. Naše realizace jsou kompletně na klíč.
Součástí projektu je někdy stavební povolení, územní řízení, ohlášení stavby. Vše jsme schopni zajistit. Od projektu až po předání kompletní zahrady je vše na nás.
Přesvědčte se sami, jakou podobu může mít voda v zahradě
https://www.youtube.com/watch?v=GXQQIGiP_N0


STŘEŠNÍ ZAHRADY, TERASY A BALKÓNY, NÁVRHY A REALIZACE STŘEŠNÍCH ZAHRAD

Nová výstavba čím dál častěji hledá efektivní využití prostoru a jednou z dobrých cest je využití střešních ploch - střešní zahrady. Často se však může jednat i o zahradu v úrovni okolního terénu, která je však na konstrukci, pod níž je například podzemní parkoviště. Technologie zakládání, realizace je obdobná. Klíčovými limitujícími faktory jsou zde hmotnost a voda. Voda je v zahradě nezbytná, je však těžká a cílem je ji ze střechy co nejefektněji odvést pryč. Problematika realizace střešních zahrad je často poměrně složitá, dalším úskalím jsou např. izolace a následný problém kotvení. Pokud je střecha správně dimenzována a počítá s větší vrstvou substrátu a větším zatížením, mají střešní zahrady velký potenciál a často přidanou hodnotu krásných výhledů. Často jsou však konstrukce poddimenzované. Mobilní zeleň v nádobách je tak nejčastější možnou alternativou řešení střešních teras a balkónů, vzhledem k problematice únosnosti konstrukcí a izolacím. Při výběru nádob je kladen důraz zejména na jejich odolnost a životnost a na design. Nerezové nádoby jsou častou možností, alternativně užíváme ocelové zinkované nádoby s práškovou barvou. Alternativně hledáme kvalitní sklolaminátové nádoby. Často jsou nádoby zhotoveny na míru, opatřeny závlahou či samozavlažovacím systémem a jsou zatepleny. Na terasách vynikne každý drobný detail. Střešní terasy, které umožní větší zátěž, pak mohou disponovat i třeba okrasným jezírkem, venkovní vířivkou, vzrůstnější zelení ve vyvýšených záhonech atp. Vše záleží na limitech konstrukce střechy. Již několikrát jsme prokázali v řešení střešních zahrad a střešních teras invenci, kterou jsme všechny kladené limity pokořili. Fotogalerie střešní zahrady (http://www.astonet.cz/stresni-zahrady.html) a střešní terasy (http://www.astonet.cz/nove-realizace-zahrad-ii-556.html)ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM, AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY, ZÁVLAHY RAIN BIRD

V rámci projektu zahrady, ale i samostatně, provádíme projekt závlahového systému Rain Bird.
Montáž závlahy je možná v průběhu realizace zahrady, ale není problém závlahu montovat dodatečně. Důležitý pro závlahu je zdroj vody (studna, vrt, vodovodní řad, dešťová voda). Závlaha je plně automatická a mimo trávníku je možné na ni připojit automatické dopuštění jezírka (výpar), zálivku skleníku, zahradní sprchu a samozřejmostí je kapková závlahu k výsadbám, balkónovým truhlíkům případně i dalším mobilním nádobám. Pokud je vyžadován skutečně kvalitní rovnoměrný trávník, v našich podmínkách se bez automatické závlahy téměř neobejde.

Hlavní přednosti závlahy jsou:
- dosažení úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
- minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
- šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
- automatická závislost intenzity závlahy na srážkách (pokud prší, závlaha se automaticky omezí)
- značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
- velice snadná obsluha závlahy
- možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
- investice do výsadeb a založeného trávníku je podpořena závlahou

návrhy a realizace zahrad
MATERIÁLY

Výběr materiálů je vždy zcela zásadní pro výsledné vyznění kompozice, podstatně ovlivní dojem z díla. Materiály, jejich zpracování a barevnost vytváří vnímaný pocit ze zahrady. (světlá či tmavá, chladná či teplá, útulná nebo strohá, moderní či rustikální, nápadná či nenápadná atp.) Dáváme přednost přírodním a ušlechtilým trvanlivým materiálům (domácí kámen, dřevo, ocel, nerez, sklo ad.)
Galerie zahrad použití materiálů (http://www.pinterest.com/atelierschlitz/materi%C3%A1ly-pro-zahrady-materials-for-gardens/)REALIZACE ZAHRADY - TECHNICKÉ DETAILY

Precizní technické a řemeslné zpracování je podstatou každé naší realizace. Složité detaily jako jsou správné návaznosti izolací vodních prvků, zámečnické a kovářské prvky a konstrukce, kamenické práce, elektroinstalace a mnohé další provádí náš zkušený realizační tým. Každý detail ovlivní výsledný vzhled celku. Veškeré technické detaily našich zahrad jsme schopni projekčně i realizačně zajistit sami. Fotogalerie zahrad https://plus.google.com/photos/104974375417984896071/albums/5946473742458783905OSVĚTLENÍ ZAHRADY, NÁVRHY OSVĚTLENÍ ZAHRAD, NASVÍCENÍ ZAHRADY

Večerní pobyt na stylově nasvícené zahradě je neobyčejně příjemným zážitkem a rozšiřuje možnosti jejího vnímání o další rozměr. Podsvícené koruny keřů a stromů, světla ukrytá v bambusech či okrasných trávách, mihotající se světla na vodní hladině i funkční nasvícení jídelního stolu, schodišť, průchodů nebo terasy, atp. I v období mimo letní sezónu může zahrada nabídnout krásné scenérie. Zimní čas s nedostatkem slunečního svitu je možné si zpestřit nasvícením zahrady. Siluety rostlin i architektonických prvků se stávají poutavou kulisou vnímatelnou z oken domu.
Při výběru svítidel je nutné klást důraz na kvalitu osvětlovacích těles speciálně zhotovených pro exteriérové užití, jejich design, správné rozmístění a zapojení do logických funkčních okruhů. Při návrhu je nutné zohlednit hlavní místa pohledů, hlavní koridory pohybu a okolní zdroje světla (pouliční osvětlení) Atmosféru nasvícené večerní zahrady přiblíží naše fotoglaerie zahradní osvětlení http://www.pinterest.com/atelierschlitz/zahradn%C3%AD-osv%C4%9Btlen%C3%AD-garden-lighting/ a video galerie osvětlení zahrady http://www.youtube.com/watch?v=u3bsH_hsa1YÚDRŽBA ZAHRAD, ÚDRŽBA ZAHRADY, ÚDRŽBY ZAHRAD PRAHA

Neexistuje zahrada, jež by nevyžadovala žádnou údržbu. Údržbu nevyžaduje pouze ryzí čistá příroda, která se o sebe umí postarat sama. Ani zahrady v přírodním stylu nejsou bezúdržbové, jelikož jsou založené člověkem a tudíž na něm závislé. Sama příroda by je navrhla a udržovala jinak. Nicméně dobře založená zahrada s cílem minimalizovat údržbu může skutečně nároky na údržbu snížit. Údržba zahrady může být naopak pro mnohé koníčkem, terapií a relaxací, podobně jako starost o domácí zvíře. Zahrada se pak ráda odmění květy a pěknými scénami. Pro ty, kdo nemají na péči o zahradu tolik času, nebo ji radši svěří do péče profesionálům a odborníkům je připraven náš servi údržby zahrad. Jsme schopni zajistit veškeré udržovací práce od řezů dřevin, pravidelné seče trávníku, odstraňování odkvetlých částí rostlin, zazimování jezírka, vyfukování automatických závlah, hnojení, odstraňování škůdců, péče o trávník (vertikutace, pískování, ad.) zazimování zahrady, atd. Údržbu provádíme pravidelně po celou sezónu, či nárazově (zimování, jarní řezy).3D VIZUALIZACE ZAHRAD, DIGITÁLNÍ VIZUALIZACE ZAHRAD, VIZUALIZACE NÁVRHU

Pro dokonalou představu o navrhovaném prostoru jsou zpracovávány 3D digitální modely. Přesný model slouží i jako podklad pro přípravu realizace, jelikož je modelován přesně 1:1. Snahou je zobrazovat věrně i navrhované užité materiály, struktury a barevnosti, simulovat rozložení stínů, výhledy na negativní i pozitivní objekty v okolí a samozřejmě i rostliny. V průběhu konzultací s klienty procházíme 3D modelem a diskutujeme nad návrhem. Vizualizace jsme schopni připravit jako téměř fotorealistické. Přesvědčte se v na stránce naší galerie vizualizace návrhů zahrad. https://plus.google.com/photos/104974375417984896071/albums/5952709513589574177 O věrnosti předlohy vizualizace a realizované zahrady Vás přesvědčí naše video vizualizace vs. realizace. http://www.youtube.com/watch?v=BnEqAJrw3sINÁVRHY ZAHRAD PRAHA
Kontakt

Atelier Schlitz, s.r.o.
Strážovská 652/99
153 00 Praha 5
mobil: +420 728 133 727
telefon: +420 257 811 618
mail: schlitz@astonet.cz

Atelier Schlitz, s.r.o.
Projektování zahrad, návrhy a projektování zahrad, návrhy a realizace zahrad, návrhy zahrad, návrh zahrady, realizace zahrad, realizace zahrady, moderní zahrada, návrh zahrady Praha, koupací jezírko, koupací jezírka, koupací biotopy, pergola, pergoly, moderní pergola, zahradní stavby, zahradní design, zahradní architektura, krajinná architektura, zahradní architekt, fotogalerie zahrad, údržba zahrad, zahradní údržba, údržba zahrady, celoroční údržba zahrady, voda v zahradě, vodní prvky, malá moderní zahrada, kámen v zahradě, kámen pro zahradní architekturu.

 

 


návrhy a realizace zahrad