návrhy zahrad

Návrhy zahrad – zahradní architektura
- požadavkem bylo vytvořit kompozici s vodním prvkem , plastikou a stromem
- zadání jsme zjednodušili tím, že jsme sjednotili plastiku s vodním prvkem
- voda vyvěrá z největšího kamene, kde se tvoří zrcadlo vodní hladiny, voda zteče do jímky pod kamenem a čerpadlem je opět čerpána na povrch kamene
- strom jsme zvolili vícekmenný, abychom maximalizovali jeho efekt
1 2 3
4 5 6
7